Uwaga,

jeśli dokonujesz zakupu podając dane firmowe, a chcesz korzystać z praw konsumenckich - prosimy o taką informację w wiadomości dołączonej do zamówienia. Wiadomość ta powinna zawierać informację, że zakupione meble są towarem spoza dziedzin, w których prowadzona jest firma. Pamiętaj, że taki zakup może być zakwestionowany przez Urząd Skarbowy jako koszt prowadzenia działalności gospodarczej.

Dyspozycje złożone już po dokonaniu zamówienia i dokonaniu płatności nie będą uwzględniane.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPINII O PRODUKTACH WIDOCZNYCH NA STRONIE

Nature Style Paweł Bombas nie ma procesów i procedur umożliwiających potwierdzenia, że wszelkie opinie widoczne na stronie pochodzą od rzeczywistych klientów. Jednocześnie informujemy, że nie cenzurujemy opinii, na stronie znajdują się zarówno wpisy pozytywne jak i negatywne. 

Nature Style zakazuje umieszczania nieprawdziwych, sponsorowanych, lub mogących wprowadzić w błąd innych klientów opinii.

REGULAMIN ZAKUPÓW

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem naturestyle.pl jest prowadzony przez Pawła Bombasa działającego pod firmą Naturestyle.pl Paweł Bombas z siedzibą 32-087 Bibice, Warszawska 111 (adres korespondencyjny), NIP: 55 32 44 22 44, REGON: 361196153, zwana dalej Sprzedający. 

 1.2. Definicje: 

 a) Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 b) Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży.

 c) Konsument – osoba fizyczna przeprowadzająca ze sprzedawcą czynności prawne, które nie są bezpośrednio związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

 d) Kupujący – klient i konsument.

 e) Sprzedający – Paweł Bombas prowadzący działalność pod firmą Naturestyle.pl Paweł Bombas, 32-087 Bibice, Warszawska 111

 g) Konto elektroniczne – zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, zabezpieczony loginem i hasłem podanym przez Kupującego, zawierający dane Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowych. Jest to jedyny sposób aby móc sprawdzać status zamówień.

 h) zamówienie zindywidualizowane, tzn. takie, od którego nie przysługuje prawo do odstąpienia, to takie zamówienie, gdzie klient zmienia coś w stosunku do standardowej oferty sklepu (rozmiar mebla na inny niż dostępny, kolor mebla na inny jak dostępny, usługi wniesienia z montażem mebli, wymiany półek, dołożenia półek do mebla, zamontowania oświetlenia w meblu, który takiej możliwości nie przewiduje, oraz wszelkie podobne.

 1.3. Sposób kontaktowania się:

 a) telefoniczny pod numerem telefonu: +48 12 35 10 602

 b) za pomocą poczty e-mail pod adresem: [email protected]

 c) jedyne miejsce do sprawdzania statusu zamówień to strona naturestyle.pl/status, pracownicy działu obsługi klienta nie mają obowiązku sprawdzać statusów.

 1.4. Aby korzystać z systemu teleinformatycznego Sprzedawcy powinien dysponować:

 a) komputerem, laptopem, tabletem, smartfonem lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu o zalecanej rozdzielczości 1024x768,

 b) dostępem do poczty elektronicznej,

 c) dostępem do dowolnej przeglądarki internetowej wraz z możliwością włącznie zapisu plików Cookies oraz Javascript.

 1.5. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę tylko i wyłącznie w zakresie i w oparciu o zasady niniejszego Regulaminu. Kupujący podaje dane dobrowolnie i ma prawo do wglądu w ich treść oraz ich aktualizacji i poprawiania.

2. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 2.1. Zamówienia są przyjmowane:

 a) przez stronę: naturestyle.pl poprzez aplikację „koszyk”, gdzie Kupujący podaje dane kontaktowe, wskazuje zamawiane towary i wybiera formę płatności,

 b) pod numerem telefonu: +48 12 35 10 602,

 c) za pomocą e-mail pod adresem: [email protected].

 2.2. W przypadku składania zamówienia poprzez aplikację „koszyk” Kupujący otrzymuje na wskazany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

 2.3. Zamówienia złożone przez telefon muszą zostać potwierdzone poprzez wysłanie wiadomości na wskazany adres e-mail.

 2.4. W przypadku składania zamówienia za pomocą e-maila, po

przesłaniu przez Kupującego informacji o zamówieniu Sprzedawca potwierdza poprzez wysłanie na wskazany w zamówieniu adres e-mail warunki sprzedaży wraz z przedstawieniem całkowitej wartości zamówienia zawierającej podatek od towarów i usług (VAT).

 2.5. Jeżeli Kupujący nie odbierze zamówionych produktów we własnym zakresie i tym samym zdecyduje się na dostarczenie zakupionych produktów za pomocą transportu zorganizowanego przez Sprzedającego, wówczas przesłana przez Sprzedającego wycena będzie uwzględniała również koszty transportu.

 2.6. Aby Sprzedający mógł określić wysokość opłaty za transport zamówionych produktów, Kupujący jest zobowiązany wskazać dokładny adres

dostawy towaru.

 2.7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

 a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po potwierdzeniu przez wpłynięcia zaliczki

 b) w przypadku zamówień płatnych przelewem, płatności elektronicznych – po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowych Sprzedającego.

 2.8. Przed złożeniem zamówienia Kupujący powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu, oraz warunkami transportu.

 2.9. Termin realizacji zamówienia jest określony w warunkach sprzedaży przygotowanych i przesłanych przez Sprzedającego i liczony jest w dniach roboczych.

 2.10. W przypadku towarów oznaczonych jako „promocja” bądź towarów oznaczonych jako „wyprzedaż” o kolejności realizacji zamówień decyduje

kolejność wpłynięcia potwierdzonych zamówień na te towary. Ilość towarów w cenach promocyjnych czy w cenach z wyprzedaży jest ograniczona.

 2.11. Usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę w formie formularza zamówienia i konta są nieodpłatne.

 2.12. W przypadku zamówień niestandardowych, tj. zmiany rozmiarów, tkanin, zmiany prowadnic, zawiasów, usługi wniesienia, montażu ze względu na możliwość występowania braków lub możliwości technicznych zastrzegamy sobie prawo do wykonania mebla w standardowym wariancie, na co klient wyraża zgodę.

 2.13. W przypadku zamówień niestandardowych brak jest możliwości odstąpienia od umowy na standardowych warunkach, sprzedawca może, ale nie musi przyjmować takich dyspozycji.

3. DOSTAWA

 3.1. Sprzedający oferuje następujące sposoby odbioru i dostawy

zakupionych produktów:

 a) odbiór osobisty w magazynie firmy pod adresem 32-087 Bibice, Graniczna 85

 b) przesyłka kurierska,

 c) transport własny Sprzedającego.

 3.2. Zaleca się aby wszystkie produkty które poprzez swoje właściwości oraz gabaryty mogłyby zostać uszkodzone podczas transportu za pomocą przesyłki

kurierskiej i nie zostaną odebrane osobiście przez Kupującego, zostały dostarczone do Kupującego przez Sprzedawcę własnym transportem, po wcześniejszym zatwierdzeniu wysokości płatności za transport Sprzedającego.

 3.3. W momencie odbioru zamówienia Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia zawartości przesyłki. Reklamacje dotyczące uszkodzeń

mechanicznych będą rozpatrywane wyłącznie w przypadkach sporządzenia protokołu szkody, potwierdzonego podpisem Klienta i dostawcy przesyłki.

 3.4. Towary pozostają własnością Sprzedającego do momentu uregulowania przez Klienta całości należności.

3.5. Termin realizacji zamówień wynosi średnio 4-8 tygodni, lecz maksymalny czas realizacji może wynieść 12 tygodni.

3.6. W przypadku zdarzeń losowych, niezależnych od sprzedawcy, a utrudniających lub uniemożliwiających mu wykonanie usługi w deklarowanym czasie, zamówienie realizowane będzie z pominięciem punktu 3.5. niniejszego regulaminu.

Sprzedawca deklaruje możliwość wywiązania się z wszystkich przyjętych zamówień.

3.7. W przypadku jakichkolwiek zmian rozmiarów, kolorów, wybarwień, terminy realizacji mogą się wydłużyć, co klient akceptuje.

4. PŁATNOŚCI

 4.1. Kupujący może zapłacić za zamówiony towar:

 a) gotówką w siedzibie Sprzedającego – najpóźniej w momencie odbioru osobistego zamówienia,

 b) gotówką pracownikom Sprzedającego – w momencie dostawy, po wcześniejszym opłaceniu 30% zaliczki,

 c) przelewem na poniższy rachunek bankowy Sprzedawcy:

  Paweł Bombas

  Nature Style

  Warszawska 111

  32-087 Bibice

  66 1020 2892 0000 5602 0722 2757

 d) za pobraniem w momencie odbioru przesyłki od kuriera, po wcześniejszym opłaceniu 30% zaliczki,

 e) za pomocą płatności elektronicznej i płatności kartą płatniczą serwisu Tpay (szczegółowe informacje o serwisie na stronie internetowej pod adresem tpay.pl

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 5.1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towarów wolnych od wad prawnych i fizycznych. Towary zakupione przez Konsumenta są objęte dwuletnią gwarancją liczoną od dnia sprzedaży.

 5.2. Meble przeznaczone są do użytkowania wyłącznie wewnątrz pomieszczeń w temperaturze 15-30 stopni Celsjusza. Meble drewniane nie mogą być

użytkowane na zewnątrz. Przechowywanie ich na słońcu, w wilgotnych pomieszczeniach lub w niskiej temperaturze może doprowadzić do powstania

licznych pęknięć drewna, powierzchni lakierniczych a nawet zniekształcić mebel.

 5.3. Meble drewniane woskowane należy czyścić wyłącznie środkami przeznaczonymi do ich pielęgnacji. Do pielęgnacji mebli nie należy używać mokrych,

wilgotnych szmatek. Podczas użytkowania mebla należy unikać stawiania na nim przedmiotów mokrych lub gorących-mogą one spowodować rozpuszczenie ochronnej warstwy wosku i odbarwienie powierzchni. W takim przypadku należy ponownie zawoskować cały fragment mebla.

 5.4. Ze względu na ograniczenia monitorów komputerowych, kolory przedstawionych mebli mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych. Drewno to

materiał naturalny, posiadający własny rysunek i unikalną strukturę, dzięki czemu każdy wykonany przez nas mebel posiada indywidualny i niepowtarzalny charakter. Jego naturalne cechy powodują możliwość powstania różnic kolorystycznych w poszczególnych elementach mebla. Stosowanie różnych technologii barwienia przy produkcji mebli może spowodować różnicę wyeksponowania naturalnej struktury i rysunku drewna.

 5.5. Wymiary podane na stronie są wymiarami zewnętrznymi mebli.

 5.6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, które nie wpływają na funkcjonowanie mebla, w celu ulepszenia produktu. Na prezentowanych grafikach, zwłaszcza przy produktach dostępnych w wielu wariantach, proporcje mebli mogą się różnić od finalnie dostarczonych klientowi.

 5.7. Reklamację należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub listownie na adres

siedziby firmy, preferowany sposób to wypełnienie formularza na stronie naturestyle.pl/reklamacje. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji zaleca się podanie danych takich jak:

 a) imię, nazwisko, adres zamawiającego,

 b) opis przedmiotu reklamacji wraz z załączonymi zdjęciami obrazującymi zgłaszane wady,

 c) wskazać żądanie.

 5.8. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcie. Kupujący otrzymuje odpowiedź w formie pisemnej.

 5.9. Standardowo firma proponuje wymianę wadliwych elementów, lub rekompensatę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z

tytułu utraconych korzyści przez Klienta.

6.0. Meble należy zmontować maksymalnie dwa tygodnie od dostawy. Drewno źle przechowywane w paczkach może się odkształcać, wypaczać, mogą wystąpić różnice w wielkościach elementów. Po tym czasie reklamacje nie będą rozpatrywane pozytywnie.

6.1. Na stronie naturestyle.pl/instrukcje znajdują się warunki techniczne mebli, rzeczy tam prezentowane jako cechy szczególne produktu nie będą pozytywnie rozpatrywane w reklamacjach.

6. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA

REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ

ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 6.3. Szczegółowe informacje informację dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do

tych procedur można uzyskać w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów

Inspekcji Handlowej oraz Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 7.1. Jeśli strony nie ustaliły inaczej, konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w przypadku:

 a)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, a więc w tym przypadku wszystkie kolekcje prezentowane na stronie, które wytwarzane są na indywidualne zamówienie klienta i/lub wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 c) zakupu materaca jako produktu higienicznego

7.2. W przypadku odstąpienia od umowy, koszt transportu powrotnego do sprzedawcy pokrywa kupujący.

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy, za wszelkie uszkodzenia transportowe w drodze powrotnej do sprzedawcy odpowiada kupujący.

7.4.W przypadku odstąpienia klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy będących wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 8.1. promocje obowiązują przy odbiorze instrukcji w formie elektronicznej, wysyłanych na prośbę klienta na maila wskazanego w zamówieniu.

 8.2. W przypadku zmian rozmiarów mebli, dokonaniu innych zmian tj. montaż prowadnic etc, przyjmuje się, że klient może taką usługę zlecić wskazując w zamówieniu proponowane zmiany, zastrzegamy Sobie jednak prawo w przypadkach gdy technologia nam nie pozwoli na wprowadzenie zmian do zastosowania standardowych wymiarów/przeróbek dostępnych na stronie.

 8.3. Umowy zawierane między Sprzedawcą a Kupującym zawierane są w języku polskim.

 8.4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami wynikającymi z ingerencji osób trzecich. Sprzedający nie ma wpływu na działanie i dostępność Internetu. Kupujący dokonujący płatności przy użyciu "płatności elektronicznych" powinien w sposób szczególny chronić informacje przed ich ujawnieniem osobom trzecim.

 8.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu z istotnych przyczyn tj. zmiana przepisów prawa.

 8.6. W obszarze nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego a w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., ustawy o prawach konsumenta a dnia 30 maja 2014 r.

Warunki promocji dostępnej na stronie

Jeśli mebel jest oznaczony promocją procentową (np -25%, -30% etc) promocja nalicza się wyłącznie gdy:

1. Klient akceptuje maksymalny czas realizacji zamówienia wynoszący 12 tygodni.

2. Klient zgadza się na otrzymanie instrukcji do mebli drogą elektroniczną na stronie naturestyle.pl/instrukcje, bądź mailowo

3. Klient zgadza się na automatyczną obsługę po złożeniu zamówienia (dotyczy to sprawdzania statusów zamówień, odpowiedzi na korespondencję w sposób automatyczny, etc)

Jeśli klient nie chce skorzystać z promocji, gdyż zależy mu na szybszej realizacji zamówienia, lub potrzebuje papierowej instrukcji, lub potrzebuje i chce sprawdzać status zamówienia telefonicznie lub mailowo - promocja się nie należy.

Dyspozycję rezygnacji z promocji można złożyć w każdym momencie, choćby poprzez złożenie dyspozycji weryfikacji statusu, prośby o instrukcje papierowe, czy przyśpieszenie realizacji zamówienia.

Jeśli klient nie złoży takiej dyspozycji, przyjmuje się, że korzysta z tej promocji.

Usługi weryfikacji statusu zamówień jako wykonane usługi drogą elektroniczną nie podlegają podstąpieniom w myśl przepisów art 30 -34 ustawy o prawach konsumenta

Regulamin promocji na darmowy transport mebli Dekort

1. promocja obowiązuje przy wpłacie całości za meble przy zamówieniu

2. nie można wybrać opcji transportu premium

Meble wysyłane są po wpłacie bezpośrednio od producenta, oznacza to, że kierowca nie ma możliwości przyjęcia gotówki, pomocy we wniesieniu, a także nie ma możliwości ustalenia terminu dostawy - jest on narzucany przez producenta, klient jest powiadamiany z około 1-2 dniowym wyprzedzeniem.

od 26.08.2023 skrócone terminy oraz możliwość skorzystania z dodatkowego rabatu 5% przy wpisaniu kodu dekort5

Kod dekort5 oraz rabat 5% dotyczy tylko mebli od producenta Dekort.

W przypadku chęci skorzystania z możliwości:

- wpłaty zaliczki, reszty przy odbiorze

- pomocy przy wniesieniu

- magazynowania mebli

Meble wtedy trafiają do naszego magazynu, stąd dopiero później są przygotowywane i wysyłane do klientów.

klientowi naliczana będzie opłata za transport wg normalnego cennika - 189zł/szt

W przypadku transportu premium jest to dwukrotność tej sumy. 

Zadzwoń do nas w sprawie konsultacji

+48 12 35 10 602
Czytaj Wszystkie Opinie