搂 1 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000),

Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U. UE L119 z 4 maja 206 r. str. 1),

搂 2. Postanowienia Og贸lne

Administratorem danych osobowych jest Pan Pawe艂 Bombas prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 鈥濶ature Style Pawe艂 Bombas鈥 pod adresem w miejsc. Bibice gm. Zielonki ul. Warszawska, nr 111, 32-087, NIP 5532442244, REGON 361196153 tel. 聽+48聽12 35 10 602聽fax: 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹. adres e 鈥 mail: [email protected] (zwany dalej Administratorem), w ramach kt贸rego dzia艂a sklep internetowy NatureStyle, zwany w dalszej cz臋艣ci polityki 鈥濻klepem鈥, dost臋pny pod adresem https://naturestyle.pl/.

Ochrona danych osobowych odbywa si臋 zgodnie z wymogami powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Dla interpretacji termin贸w stosuje si臋 s艂ownik zawarty w Regulaminie sklepu lub opis zawarty w Polityce Prywatno艣ci (je偶eli wynika to bezpo艣rednio z opisu).

Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatno艣ci przyjmuje si臋 nast臋puj膮cy s艂owniczek:

1)聽聽聽聽聽 鈥濳lient鈥 czyli konsument lub przedsi臋biorca dokonuj膮cy zakupu w Sklepie zast膮piony zosta艂 w niekt贸rych miejscach okre艣leniem 鈥濼y鈥,

2)聽聽聽聽聽 鈥濧dministrator鈥 czyli Pan Pawe艂 Bombasprowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Nature Style Pawe艂 Bombas pod adresem w miejsc. Bibice gm. Zielonki ul. Warszawska, nr 111 32-087 Bibice , NIP 5532442244, REGON 361196153 tel. 聽+48 12 35 10 602聽fax: 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹. adres e 鈥 mail: [email protected] (zwany dalej Administratorem) zast膮piony zosta艂 w niekt贸rych miejscach okre艣leniem 鈥濵y鈥,

3)聽聽聽聽聽 鈥濺ODO鈥 oznacza Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szanujemy prawo do prywatno艣ci i dbamy o bezpiecze艅stwo danych osobowych. W tym celu u偶ywany jest m.in. bezpieczny protok贸艂 szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w formularzach dost臋pnych na stronach sklepu s膮 traktowane jako poufne i nie s膮 widoczne dla os贸b nieuprawnionych.

搂 3. Administrator Danych i proces ich przetwarzania.

Pawe艂 Bombas jest administratorem danych osobowych klient贸w sklepu. Oznacza to, 偶e je艣li posiadaj膮 Pa艅stwo konto na stronie internetowej sklepu lub dokonuj膮 zakupu z wykorzystaniem opcji 鈥瀦akup bez rejestracji鈥, to podaj膮 Pa艅stwo obowi膮zkowo lub fakultatywnie nast臋puj膮ce dane osobowe:

a)聽聽聽聽聽聽聽聽 nazwisko, imi臋 albo nazwa firmy

c)聽聽聽聽聽聽聽聽 adres korespondencyjny, adres zamieszkania, siedzib臋 firmy

d)聽聽聽聽聽聽聽 telefon, email

e) 聽聽聽聽聽聽聽numer rachunku bankowego

f)聽聽聽聽聽聽聽聽 adres IP.

f)聽聽聽聽聽聽聽聽 NIP

Pawe艂 Bombas jest tak偶e administratorem danych os贸b zapisanych na newsletter.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa podania przez Klienta danych osobowych niezb臋dnych do korzystania ze Sklepu uniemo偶liwia rejestracj臋 Klienta i dokonywanie zakup贸w w Sklepie w tym r贸wnie偶 w ramach opcji 鈥瀦akup jako go艣膰鈥.

Klient podaj膮c dane osobowe wyra偶a w udost臋pnionym w tym celu formularzu zgod臋 na ich przetwarzanie w celu dokonywania zakup贸w w Sklepie i realizacji zobowi膮za艅 Sklepu zwi膮zanych z dokonywanymi zakupami, a tak偶e akcjami promocyjnymi Sklepu (w szczeg贸lno艣ci w celu 艣wiadczenia us艂ugi newsletter).

Dane osobowe przetwarzane s膮:

a. zgodnie z przepisami dotycz膮cymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdro偶on膮 Polityk膮 Prywatno艣ci,

c. w zakresie i celu niezb臋dnym do zawarcia umowy sprzeda偶y w sklepie (dokonania zakup贸w), ukszta艂towania jej tre艣ci, zmiany, odst膮pienia od niej b膮d藕 jej rozwi膮zania.

d. w zakresie udost臋pniania klientom danych o aktualnej ofercie sklepu i dost臋pnych promocjach je偶eli zapisali si臋 na newsletter.

Ka偶da osoba, kt贸rej dane dotycz膮 ma prawo dost臋pu do danych, sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z osob膮 nadzoruj膮c膮 przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest mo偶liwy drog膮 elektroniczn膮 pod adresem e-mail: [email protected]

Odbiorcami danych osobowych Klienta b臋d膮 kurierzy (firmy kurierskie) dostarczaj膮cy Klientowi zakupione w Sklepie Produkty oraz podmioty realizuj膮ce p艂atno艣ci w ramach elektronicznego systemu p艂atno艣ci internetowych, biura rachunkowe, kancelarie prawne.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Pa艅stwa danych po usuni臋ciu konta, wykonaniu umowy sprzeda偶y dokonanej z wykorzystaniem opcji 鈥瀦akup bez rejestracji鈥, odst膮pieniu od umowy sprzeda偶y, jej rozwi膮zaniu lub cofni臋ciu zgody tylko w zakresie niezb臋dnym na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszcze艅 przed s膮dem lub je偶eli przepisy krajowe albo unijne b膮d藕 prawa mi臋dzynarodowego obliguj膮 nas do retencji danych.

Administrator ma prawo udost臋pnia膰 Pa艅stwa dane osobowe podmiotom upowa偶nionym na podstawie w艂a艣ciwych przepis贸w prawa (np. organom 艣cigania).

Usuni臋cie danych osobowych mo偶e nast膮pi膰 na skutek cofni臋cia zgody b膮d藕 wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Wdro偶yli艣my pseudonimizacj臋, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzon膮 kontrol臋 dost臋pu dzi臋ki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpiecze艅stwa danych.

Dane osobowe przetwarzaj膮 osoby wy艂膮cznie upowa偶nione przez nas albo przetwarzaj膮cy, z kt贸rymi 艣ci艣le wsp贸艂pracujemy.

搂 4. Pliki cookies

Witryna https://naturestyle.pl / u偶ywa cookies. S膮 to niewielkie pliki tekstowe wysy艂ane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera. Kiedy wykorzystywana przegl膮darka ponownie po艂膮czy si臋 ze stron膮, witryna rozpoznaje rodzaj urz膮dzenia, z kt贸rego 艂膮czy si臋 u偶ytkownik. Parametry pozwalaj膮 na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, kt贸ry je utworzy艂. Cookies u艂atwiaj膮 wi臋c korzystanie z wcze艣niej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotycz膮 adresu IP, typu wykorzystywanej przegl膮darki, j臋zyka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy us艂ug internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesy艂anych do witryny za po艣rednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane s艂u偶膮 do monitorowania i sprawdzenia, w jaki spos贸b u偶ytkownicy korzystaj膮 z naszych witryn, aby usprawnia膰 funkcjonowanie sklepu zapewniaj膮c bardziej efektywn膮 i bezproblemow膮 nawigacj臋. Monitorowania informacji o u偶ytkownikach dokonujemy korzystaj膮c z plik贸w logu serwera (patrz 搂 5), kt贸re rejestruje zachowanie u偶ytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje u偶ytkownika, co pozwala na dopasowanie tre艣ci witryny, z kt贸rej korzysta, do jego potrzeb. Zapami臋tuj膮c jego preferencje, umo偶liwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantowa膰 najwy偶szy standard wygody naszego sklepu, a zebrane dane s膮 wykorzystywane jedynie wewn膮trz firmy prowadz膮cej sklep w celu optymalizacji dzia艂a艅.

Na naszej witrynie wykorzystujemy nast臋puj膮ce pliki cookies: sesyjne oraz tymczasowe i sta艂e zapisywane na twardym dysku komputera.

Pliki cookies s艂u偶膮 do:

a)聽聽聽聽聽 umo偶liwienia korzystania z us艂ug dost臋pnych w ramach sklepu, np. uwierzytelniaj膮ce pliki cookies wykorzystywane do us艂ug wymagaj膮cych uwierzytelniania w ramach sklepu;

b)聽聽聽聽聽 zapewnienia bezpiecze艅stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu偶y膰 w zakresie uwierzytelniania w ramach sklepu;

c)聽聽聽聽聽 umo偶liwienia zbierania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych sklepu;

d)聽聽聽聽聽 umo偶liwienia 鈥瀦apami臋tania鈥 wybranych przez u偶ytkownika ustawie艅 i personalizacj臋 interfejsu u偶ytkownika, np. w zakresie wybranego j臋zyka lub regionu, z kt贸rego pochodzi u偶ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl膮du strony internetowej itp.;

e)聽聽聽聽聽 umo偶liwiania dostarczania u偶ytkownikom tre艣ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa艅.

U偶ytkownik w ka偶dej chwili ma mo偶liwo艣膰 wy艂膮czenia lub przywr贸cenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmian臋 ustawie艅 w przegl膮darce internetowej.

搂 5Pliki log贸w

Podczas wizyt na stronach internetowych sklepu udost臋pniane s膮 dane dotycz膮ce zachowania u偶ytkownika, kt贸re zapisywane s膮 w plikach log贸w - tak zwanych plikach logu serwera. W ten spos贸b tworzone s膮 zbiory obejmuj膮ce nast臋puj膮ce dane (data i godzina pobrania, nazwa otwieranej strony, adres IP, URL strony referencyjnej, z kt贸rej u偶ytkownik zosta艂 przekierowany, pobrana ilo艣膰 danych, a tak偶e informacje o wersji produktu stosowanej przegl膮darki internetowej). Wskazane rekordy danych pliku logu s艂u偶膮 zapewnienia bezpiecze艅stwa serwer贸w.

搂 6. Zmiana polityki prywatno艣ci.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tre艣ci niniejszej polityki prywatno艣ci, w szczeg贸lno艣ci w zwi膮zku z ci膮g艂ym rozwojem technologii IT.

Zadzwo艅 do nas w sprawie konsultacji

+48 12 35 10 602

Poniedzia艂ek 鈥 Pi膮tek 8:00 鈥 16:00
Sobota 10:00 鈥 14:00

Czytaj Wszystkie Opinie