POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA PLIKÓW

COOKIES

Ochrona danych osobowych jest dla nas niezwykle ważnym aspektem dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przywiązując szczególną wagę do

poszanowania Państwa prywatności przy przetwarzaniu danych osobowych przedstawiamy niniejszą politykę, która została opracowana dla stworzenia i utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa z respektowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Niniejszy dokument określa zasady zbierania i przetwarzania zbioru danych osobowych, a także prawa podmiotów do zarządzania danymi.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych jest naturestyle.pl Paweł Bombas, 29 Listopada 104, 31-406 Kraków, NIP 55 32 44 22 44, REGON 36 11 96 153 adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: +48 534 510 211.

1.2. Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia zgodne z właściwymi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w

szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Realizując niniejszą politykę prywatności dokładamy najwyższej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby te dane były:

-przetwarzane zgodnie z prawem,

-zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

-merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

-przechowywane z możliwością identyfikacji osób, nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane.

2. CEL ORAZ ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Cel i zakres gromadzenia danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynikają z przepisów prawa lub ze zgody Użytkownika. Każdorazowo sprecyzowane są w związku z działaniami podejmowanymi w sklepie internetowym , czy też w ramach innych kanałów komunikacji.

2.2. Głównym celem gromadzenia danych osobowych Klientów przez Administratora jest obsługa i realizacja zamówień wynikająca z zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług wraz z późniejszymi, ewentualnymi rękojmiami. Ponadto równie istotnymi możliwymi celami są marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora oraz zapobieganie czynom zabronionym i oszustwom. W pozostałych celach dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażanych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa.

2.3. Klient sklepu internetowego dokonuje rejestracji, podając swoje imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz opcjonalnie dane firmy i numer identyfikacji podatkowej (NIP). Utworzone konto chronione jest wybranym przez Klienta indywidualnym hasłem. Po złożeniu zamówienia administrator panelu sklepu internetowego wprowadza ręcznie dane Klienta i szczegóły Jego zamówienia do systemu obsługi zamówień.

2.4.Chcąc zrealizować zamówienie wymagamy prawidłowych danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko, adres) oraz danych dotyczących płatności. Numer telefonu oraz adres skrzynki pocztowej wykorzystujemy w celu komunikacji z Klientem, wysłania zamówienia oraz potwierdzenia jego wpłynięcia. Adres e-mail jest również niezbędny do identyfikacji przy logowaniu się przez Klienta na swoim, indywidualnym koncie. Informujemy, że Państwa dane możemy rejestrować w przypadku kontaktu telefonicznego, e-mailowego lub listownie.

2.5. Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, a także jej rozliczenia.

3. KIM SĄ ODBIORCY DANYCH?

3.1. Dane osobowe Użytkowników przekazywane są osobom trzecim wyłącznie, gdy

jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją umowy i

rozliczenia, do celów marketingowych lub w razie uprzedniej zgody Użytkownika.

Udostępnione w ten sposób dane usługodawcy mogą wykorzystać wyłącznie w celu

realizacji swojego zadania.

3.2. Informujemy, że Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar

Gospodarczy.

3.3. W przypadku, gdy Klient, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu

dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską Administrator udostępnia

zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi

realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

3.4. Korzystając ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą

Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi

obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

3.5. Administrator danych osobowych sprawuje nadzór nad tym jakie dane i w jakim

zakresie, a także komu zostały udostępnione.

3.6. W ramach marketingu bezpośredniego (retargetingu i reklamy banerowej)

korzystamy z usług podmiotów trzecich, które stosują na naszej stronie pliki cookie.

Należą do nich następujące firmy:

- Doubleclick by Google, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA

94043, USA; https://www.google.com/intl/no/policies/technologies/ads/

- Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304,

USA; https://www.facebook.com/about/privacy

4. WYKORZYSTANIE DANYCH DO CELÓW

REKLAMOWYCH

4.1. Poza gromadzeniem i przetwarzaniem danych w ramach obsługi i realizacji

zamówień dane osobowe wykorzystujemy także do celów reklamowych. Mając na

uwadze zadowolenie naszych Klientów przetwarzamy dane, aby optymalizować

zakupy w ramach przyjaznej dla Klienta oferty, mieć możliwość kontaktowania się z 

Użytkownikiem w związku z akcjami marketingowymi, czy też dopasować i polecać

produkty, które mogą go zainteresować.

4.2. Pozyskane dane za pośrednictwem plików cookie mogą zostać wykorzystane w

celu wyświetlania reklam remarketingowych. W ramach reklamy użytkownik może

zobaczyć głównie produkty, które oglądał już na naszej stronie lub produkty podobne

do oglądanych przez niego wcześniej. Technologię tę wykorzystujemy, aby móc

zaoferować Użytkownikom atrakcyjniejszą ofertę internetową.

4.3. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych

osobowych do celów reklamowych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych

działań. Do tego celu wystarczy zawiadomienie w formie tekstowej na wymienione w

punkcie 10 dane kontaktowe.

5. NEWSLETTER

5.1. Do wysyłki newslettera przetwarzamy podany przez Użytkownika adres e-mail.

Aby z niego skorzystać wymagamy potwierdzenia Użytkownika polegającego na

wyrażeniu przez niego, jako właściciela adresu e-mail, zgody na otrzymywanie

newslettera, czyli na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn.

zm.) o ochronie danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych

środkami komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr

144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z newslettera. Chcąc anulować

swoją zgodę należy przesłać żądanie pod tytułem: „Rezygnuję z newslettera” na

adres mailowy: [email protected]

6. CIASTECZKA (PLIKI COOKIE)

6.1.Ciasteczka to niewielkie pliki zapisywane na nośniku danych użytkownika, które

służą do zapisywania przez przeglądarkę użytkownika określonych ustawień i danych

w celu wymiany z naszym systemem. Rozróżniamy dwa rodzaje ciasteczek, tak

zwane sesyjne, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika,

oraz ciasteczka tymczasowe (stałe), które przechowywane są przez dłuższy okres lub

na stałe na nośniku danych użytkownika. Dzięki przechowywaniu tych plików możemy

odpowiednio przygotować nasze strony internetowe i ofertę pod kątem preferencji

użytkownika. Ułatwia to użytkownikowi korzystanie z serwisu, np. dzięki zapisaniu

określonych danych użytkownika, aby nie musiał ich za każdym razem podawać.

6.2.Podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej Użytkownik jest informowany o

używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie

zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie

użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na

użycie plików "cookies".

6.3.Instalacja plików "cookies" jest niezbędna do prawidłowego świadczenia usług w

Serwisie. W plikach "cookies" znajdują się informacje konieczne do prawidłowego

funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby

pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był

powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.

6.4. Większość używanych przez nas plików cookie (ciasteczka sesyjne) jest

automatycznie usuwana z twardego dysku komputera użytkownika po zakończeniu

sesji przeglądarki (tzw. ciasteczka sesyjne). Stosujemy również ciasteczka

przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika. Podczas kolejnej wizyty

serwis automatycznie rozpoznaje użytkownika oraz preferowane przez niego

informacje i ustawienia. Ciasteczka tymczasowe i stałe (okres przechowywania do 2

lat) są zapisywane na twardym dysku komputera użytkownika, a po określonym

czasie są automatycznie usuwane

6.5. W stosowanych przez nas ciasteczkach zapisywane są wyłącznie dane

pseudonimizowane. Podczas aktywacji ciasteczka przypisywany jest mu numer

identyfikacyjny bez przypisywania danych osobowych użytkownika do tego numeru

identyfikacyjnego. Na podstawie tej technologii cookie uzyskujemy np. informacje o

tym, które strony naszego sklepu użytkownik odwiedził, które produkty oglądał itp.

Jedynym celem ciasteczek jest możliwie jak najlepsze dostosowanie naszej oferty do

oczekiwań klienta i tym samym ułatwienie mu poruszania się w naszym serwisie.

7. PLIKI LOGÓW

7.1. Podczas każdej wizyty na naszych stronach internetowych przeglądarka

udostępnia dane dotyczące zachowania użytkownika, które zapisywane są w plikach

logów, tak zwanych plikach logu serwera. Zapisane w ten sposób zbiory zawierają

następujące dane: data i godzina pobrania, nazwa otwieranej strony, adres IP, URL

strony referencyjnej (adres strony, z której użytkownik został przekierowany),

pobrana ilość danych, a także informacje o wersji produktu stosowanej przeglądarki

internetowej. Te rekordy danych pliku logu są przez nas wykorzystywane w celu

zapewnienia bezpieczeństwa serwerów.

8. ANALIZA INTERNETOWA

8.1. Mając na uwadze optymalizację oraz stałe udoskonalanie naszej oferty stosujemy

tak zwane technologie trackingowe. Wykorzystujemy do tego celu usługi Google

Analytics.

8.2. Google Analytics

Ninieszja strona internetowa wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk

serwisów WWW Google (Universal) Analytics firmy Google Inc. (www.google.pl).

Google (Universal) Analytics stosuje metody umożliwiające analizę korzystania ze

strony internetowej przez użytkownika, na przykład pliki cookie. Wygenerowane w ten

sposób informacje dotyczące odwiedzin na tej stronie internetowej są z reguły

przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. W razie aktywacji

funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie adres IP użytkownika jest skracany

przez firmę Google przed jego przekazaniem na terenie państw członkowskich Unii

Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze

Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach do serwera firmy Google w USA

przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany. Anonimizowany adres IP przesłany

przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z

innymi danymi Google. Użytkownik może uniknąć przesyłania danych

wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze

strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych

przez Google,

pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym

adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

9. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE?

9.1. Pozyskane dane osobowe w odniesieniu do skrzynki pocztowej, indywidualnych

kont Użytkowników sklepu, newslettera oraz logów serwera przechowywane są nie

dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania lub do czasu wycofania

zgody. Google Analytics przechowuje zebrane dane przez okres 50 miesięcy, z kolei

na listach remarketingowych dane przechowywane są przez 90 dni. Obowiązek

gromadzenia danych może również zostać wyznaczony właściwymi przepisami

prawa, np. konieczność przechowywania dokumentów księgowych, a termin ich

przechowywania jest zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami. Przypominamy,

że Użytkownikowi przysługuje prawo do zarządzania swoimi danymi (więcej na ten

temat w kolejnym rozdziale).

10. ZARZĄDZANIE DANYMI

10.1. Każda osoba ma prawo do kontroli swoich danych osobowych, które może

realizować m.in. poprzez żądanie informacji odnośnie przetwarzania swoich danych.

Może również skorzystać z prawa żądania ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia, a

także posiada prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w

przepisach Ustawy o ochronie danych osobowych.

10.2. Rezygnacja z konta

Chcąc usunąć konto należy przesłać żądanie pod tytułem: „Rezygnuję z konta” na

adres mailowy: [email protected] Informację należy przesłać z adresu

mailowego, który jest przypisany do konta na naturestyle.pl. Rezygnacja z konta nie

jest równoznaczna z usunięciem danych osobowych.

10.3. Usunięcie danych osobowych

Aby usunąć swoje dane osobowe należy przesłać wiadomość pod tytułem „Żądam

usunięcia danych osobowych” na adres naturestyle.pl . Użytkownik powinien posłużyć

się adresem mailowym wykorzystanym do utworzenia konta, czy też do realizacji

zamówienia. Żądanie usunięcia danych osobowych równoznaczne jest z rezygnacją z

konta.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych

osobowych w niektórych przypadkach mimo żądania administrator nie może usunąć

części danych osobowych.

10.4. Poprawianie danych osobowych

Na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy o ochronie danych osobowych, każda osoba może

zażądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego

lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one

niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy,

albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Niniejsze prawo

można realizować poprzez edycję danych w sekcji „Moje konto”. Wymagamy również

przesłania niniejszej informacji na nasz adres mailowy podany poniżej w celu

poprawienia danych w systemie obsługi zamówień. W przypadku złożenia

zamówienia telefonicznie lub za pośrednictwem skrzynki pocztowej dane można

zaktualizować wysyłając wiadomość pod tytułem: „Poprawienie danych osobowych”

na adres mailowy: [email protected]

10.5. Prawo sprzeciwu

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo ich kontroli (art. 32 

ust. 1 ustawy). Wyraża się ono, między innymi, możliwością

wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystania w celach marketingowych lub

przekazywania innemu administratorowi danych.

Z prawa sprzeciwu można skorzystać, gdy administrator uzasadnia przetwarzanie

danych spełnieniem warunków, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy, tj

wtedy, gdy: przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania określonych prawem

zadań realizowanych dla dobra publicznego lub jest niezbędne do wypełnienia jego

prawnie usprawiedliwionych celów, lub osób trzecich, którym dane te przekazuje.

Prawo to nie przysługuje, gdy np. podstawę przetwarzania danych stanowi zgoda,

szczególny przepis prawa lub są one przetwarzane w związku z wykonaniem umowy

zawartej z administratorem.

W sytuacji, gdy Użytkownik wniesie sprzeciw dalsze przetwarzanie kwestionowanych

danych jest niedopuszczalne. Administrator może jednak pozostawić w zbiorze imię

lub imiona i nazwisko osoby oraz adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego

wykorzystania danych tej osoby, w celach objętych sprzeciwem (art. 32 ust.

3 ustawy).

10.6. Użytkownik jest również uprawniony do złożenia skargi do właściwego organu

nadzoru, jeżeli uzna, że Jego dane osobowe zostały przetworzone z naruszeniem

obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.

Jakiekolwiek pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres

email [email protected]

11. ZABEZPIECZENIA

11.1. Administrator wykorzystuje wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by

zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub

celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym

ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na

serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków

bezpieczeństwa, spełniających wymogi prawa.

11.2. Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające

pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych

przesyłanych drogą elektroniczną:

- zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,

- Certyfikat SSL na stronach sklepu internetowego,

- szyfrowanie danych służących do autoryzacji Użytkownika,

- dostęp do Konta tylko po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

12.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych.

Administrator zachęca, aby po przekierowaniu na inne strony, zapoznać się z polityką

prywatności oraz regulaminem tam ustalonym. Niniejsza Polityka dotyczy tylko

wskazanych działań Administratora.

12.2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki prywatności.

Może to nastąpić w wyniku rozwoju technologii internetowej, ewentualnych zmian

prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju serwisu. O wszelkich

zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

12.3. W przypadku wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką, a udzielonymi

przez Klienta zgodami, bez względu na postanowienia niniejszej Polityki, zawsze

podstawą do podejmowania oraz określenia przez nas zakresu działań są dobrowolnie

udzielone przez Klienta zgody lub przepisy prawa. Niniejsza polityka ma natomiast

charakter wyłącznie informacyjny.

Zadzwoń do nas w sprawie konsultacji

+48 575 505 959

Opinie naszych Klientów